Temadag 2020

Temaet for dagen var ”Fortsat fokus på rygestop”, og temadagen blev live-streamet uden deltagere i salen, fra Bispebjerg Hospital i Uddannelsescentrets auditorium den 26. november 2020.

Foto: Offside Pictures

140 deltagere streamede temadagen, og rigtigt mange deltog aktivt i chatten. De gode faglige og praksisrelaterede spørgsmål, kommentarer, erfaringer og positive tilkendegivelser var med til at gøre temadagen til en dynamisk oplevelse. Det gav også oplægsholderne muligheden for i endnu højere grad at relatere deres fagområde og oplæg til praksis ude i den enkelte kommune og rygestopenhed.

Det var ikke muligt for at svare tilbage direkte i chatten, men hvert et bidrag er blevet læst og værdsat. Oplægsholdere og de chatansvarlige havde en oplevelse af, at deltagerne var tilstede - på trods af afstanden.

Du kan se videoer og slides fra oplæggene fra temadagen til højre under "Opsamling på temadage": Temadag 2020

Clinical Health Promotion Centre - Rygestopbasen

Bispebjerg & Frederiksberg Hospital • Parker Instituttet • Nordre Fasanvej 57-59, vej 8, indgang 19 • DK-2000 Frederiksberg

Tlf: +45 3816 3853 • E-mail: rygestopbasen.bispebjerg-frederiksberg-hospitaler@regionh.dk