top of page

Rygestopbasens spørgeskemaer​

Her finder du Rygestopbasens skemaer, der skal bruges på rygestopoforløbene. Du kan frit udskrive skemaerne, kopiere dem og indtaste data via tastselv-miljøet. Skemaerne bliver løbende tilpasset, så det bliver så nemt som muligt at indsamle de nødvendige data. Derfor er det en god idé at holde øje med, om skemaerne er blevet opdateret. Nye skemaer vil også blive annonceret i Rygestopbasens nyhedsbrev.

 • Alle Rygestopbasens skemaer samlet i én fil (01.01.21)  NY!

Nedenfor finder du skemaerne enkeltvis: 

 • Registreringsskema 

 • Basisskema - udfyldes af rådgiver  NY!

 • Basisskema - udfyldes af deltager

 • Opfølgningsskema

Rygestopbasen anbefaler at bruge tastselv-miljøet til at administrere 6 måneders opfølgningen. Guide til opfølgningsbilledet i tastselv-miljøet kan findes her.

 • Årsag til manglende opfølgning

Ungeskemaer

Hvis rygestopenheden ønsker det, kan unge rygere op til 25 år benytte et skema, der er udviklet specifikt til unge. Skemaet kan tastes ind på samtlige typer af kurser - også på kurser, hvor andre deltagere udfylder det almindelige basisskema. For at registrere ungeskemaet, skal der sættes kryds i 'ungeskema' øverst på siden, hvor deltagerens personlige oplysninger tastes ind i Rygestopbasens tastselv-miljø. Nu vil det almindelige basisskema, så blive skiftet ud med et unge-skema, som så kan udfyldes og gemmes som altid.

Rygestopbasens skemaer
Guide til brug af skemaerne

Guide til brug af skemaerne

 

 • ​Sådan udfyldes skemaerne

  Er du ny bruger eller er det lang tid siden, at du har udfyldt skemaer, vil vi anbefale dig at læse guiden, da den rummer mange informationer omkring sammenhænge mellem data og OBS-punkter.


  Bemærk:
  Vi opfordrer også til at læse  retningslinjerne for samtykke og opfølgning før påbegyndelse af et kursus. Filerne kan findes ved at klikke på titlerne nedenfor.

   

 • Retningslinjer for indhentning af samtykke
   

 • Retningslinjer for opfølgning

Hvis Xhale bliver anvendt som kursusmetode, skal samtlige deltagere udfylde et ungeskema. Dette kursus er netop målrettet unge op til 25 år. I tastselv-miljøet bliver skemaet automatisk aktiveret ved denne kursustype. Derfor kan man heller ikke taste almindelige skemaer ind. Skemaet blev i sin tid udarbejdet i forbindelse med satspuljeprojektet ”Rygning – skod det nu” i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om unge og rygning og Xhale på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

 • Ungeskema (opdateret 01.01.2021)  NY!

Registrering af Kom & Kvit

Registrering af Kom & Kvit


Kom & Kvit er et fleksibelt rygestopforløb, der giver den enkelte borger mulighed for at bestemme, hvordan deres kursus skal tilrettelægges. Derfor skal disse kurser registreres på en lidt anden måde end normalt i Rygestopbasens tastselv-miljø.


Der skal oprettes ét registreringsskema og ét basisskema per deltager (i stedet for ét registreringsskema per kursus).

 • Sådan registreres Kom & Kvit
  Under punkt 8a på registreringsskemaet sættes kryds i "Gruppeforløb", og i punkt 8b afkrydses "Kom & Kvit", som vist i billedet til højre.

  Når der i tastselv-miljøet sættes hak i "Kom & Kvit", vil det ikke længere være muligt at udfylde punkt 10 og 11 i registreringsskemaet. Årsagen er, at det ikke giver mening at tale om antal deltagere og antal kursusgange i forbindelse med et Kom & Kvit-forløb.

  Basisskemaet udfyldes på almindelig vis.

   

 • Gennemførsel af Kom & Kvit
  Rygestopbasens definition på gennemførsel af et Kom & Kvit-forløb er 4 mødegange, der er i overensstemmelse med Kræftens Bekæmpelses definition på gennemførsel af Kom & Kvit-forløb.

  Den indledende samtale tæller som et møde, såfremt mødet indeholder rådgivning. Hvis det indledende møde udelukkende er et visitationsmøde, tæller dette ikke som et reelt møde. I sådanne tilfælde har en deltager gennemført et Kom & Kvit-forløb ved 4 fremmøder udover det indledende visitationsmøde.

   

 • Afslutning af Kom & Kvit
  Den fleksible struktur i Kom & Kvit betyder, at deltagerne kan vælge at følge forløbet i deres eget tempo. Det resulterer ofte i længerevarende kurser.

  Hvis et kursus ikke har en planlagt rygestopdato, anbefaler Kræftens Bekæmpelse og Rygestopbasen, at et forløb betragtes som afsluttet, hvis deltageren ikke møder op i 2 måneder. Vender deltageren tilbage herefter på et senere tidspunkt, udfyldes skemaerne på ny.

  Hvis et kursus derimod har en planlagt rygestopdato, skal kurset afsluttes inden for 3 måneder, uanset om deltageren deltager i kurset ud over denne periode. Grunden er, at deltagerne i Rygestopbasen skal kunne følges op 6 måneder (+/- 1 måned) efter rygestopdatoen. For at deltagerne bliver vist i opfølgningsbilledet, skal kurset være registreret og afsluttet. Dette gælder i øvrigt for samtlige kurser, der registreres i Rygestopbasen.​

   

kom_og_kvit_logo.jpg
Spg8b.png

Ændringer i spørgeskemaerne over tid

 

01-01-2021:

Basisskemaet: Ny pulje; Rygestoppuljen (2020-2023) er integreret og skal kun benyttes af de kommuner, som har fået bevilliget midler under Rygestoppuljen. Skemaet kan udfyldes med tilbagevirkende kraft. 

Fagerstöm-scoren er integreret på det fysiske unge-skema. 

01-01-2020:

Basisskemaet: Muligheden for at afkrydse "Kommunalt tilskud til rygestopmedicin 2017-19" er fjernet under 'Har deltageren modtaget. ...'. Ny svar mulighed under "Kommunalt tilskud til rygestopmedicin (2020- ) er implementeret. 

11-06-2018:
Basisskemaet: Muligheden for at afkrydse Storrygerpuljen under 'Har deltageren modtaget tilskud fra ...' er fjernet, da puljen er afsluttet. Denne opdatering er indført med tilbagevirkende kraft, så dette ikke kan gøres på kurser med startdato fra 01.01.2018 og frem. 
Ungeskemaet: Er nu muligt at bruge til indtastning til deltagere til 25 år på samtlige kurser og spørgsmål 6 på basis-ungeskemaet er flyttet om på side 2, så det stemmer overens med tastselv-miljøet. 

01-07-2017:
Registreringsskemaet: Spørgsmål 13 og 14 er flyttet til basisskemaet og skal besvares på individuelt niveau samt layout. 
Basisskemaet: Nyt basisskema, som skal udfyldes af rygestoprådgiveren er oprettet. Her besvares tidligere spørgsmål, som stod på deltagerens basisskema samt på registreringsskemaet. Spørgsmål om dampfrihed er indført samt om deltageren modtager tilskud til rygetrangsreducerende medicin fx fra kommunen. Deltagerens spørgeskema er nu renset for spørgsmål til rådgiveren. Brug af e-cigaretter er integreret i Fagerström samt layout.
Opfølgningsskema og Årsag til manglende opfølgning: Spørgsmål om dampfrihed er integreret i skemaet samt angivelse af forbrug af e-cigaretter, hvis deltageren ryger samt layout.                                                                                                                                                                                                                                                          

11-01-2016:
Registreringsskemaet: Tilføjelse af "Underenhed" under spørgsmål 1.

03-10-2012:
Registreringsskemaet: Der er foretages små ændringer i teksten i spørgsmål 8c, så den stemmer overens med teksten i tastselv miljøet.

29-11-2012:
Registreringsskemaet: "Kom & Kvit" er blevet tilføjet under spørgsmål 8b. Der er kommet et nyt spørgsmål 8c "Er der anvendt supplerende former for kontakt". Derudover er designet ændret.
Basisskemaet: "Kommunen / Stoplinien" er blevet tilføjet under spørgsmål 7. Derudover er designet ændret.
Opfølgningsskema og Årsag til manglende opfølgning: Ændret design.

09-05-2011:
Basisskemaet: Afkrydsningsfeltet til information om samtykke i det grå instruktørfelt, er blevet ændret så afkrydsningen står til højre, og der er indsat mulighed for at afkrydse både Ja og Nej.
CPR-nr er flyttet op foran navn, så det stemmer overens med rækkefølgen for hvordan data skal indtastes i tastselv miljøet.

14-10-2010:
Registreringsskemaet: Ændret i hjælpeteksten til spørgsmål 12.
Basisskemaet: Underskriftsfeltet er blevet fjernet, og der er indsat et afkrydsningsfelt til information om samtykke i det grå instruktørfelt.

01-10-2008:
Alle skemaer (undtagen "Årsag til manglende opfølgning") har fået foretaget mindre formulerings- eller design ændringer.

27-05-2008:
Alle skemaer (undtagen "Årsag til manglende opfølgning") har fået en del ændringer i forbindelse med opdatering af tast-selv miljøet.

Ændringer over tid
bottom of page