Samtykke

Deltagere på rygestopkurser skal oplyse deres CPR-nr., for at deres data  kan indgå i Rygestopdatabasen. Det betyder, at deltagerne skal give deres samtykke, før oplysningerne om dem må registreres i Rygestopbasen.

En deltager, der ikke giver samtykke, må godt bruge basisskemaet som en del af kursusmaterialet, men oplysningerne må ikke indtastes i Rygestopbasen.

I det følgende beskrives Rygestopbasens retningslinjer og procedurer for indhentning af deltagernes samtykke og opbevaring af data.

Rygestopbasen opdaterer i øjeblikket disse retningslinjer sammen med Videnscenter for dataanmeldelser i RegionH. De overordnede forpligtelser er de samme som hidtil, og Rygestopbasen forventer kun mindre justeringer i forhold til samtykke.

Til rygestopenhederne
For at registrere en deltagers CPR-nummer skal deltageren give sit samtykke. Samtykket skal ifølge loven gives frivilligt, specifikt og informeret.

Rygestopbasen arbejder mod at blive en kvalitetsdatabase ud fra et ønske om at sikre kvaliteten i det arbejde, der sker på rygeafvænningsområdet i hele landet. Til det formål er det nødvendigt at registrere indsatsen og resultaterne af arbejdet med rygeafvænning, med henblik på at vurdere om indsatsen er på højde med det ønskelige og opnåelige samt at fastholde og eventuelt forbedre et opnået kvalitetsniveau.

Formålet med denne procedure for samtykke er:

 • At sikre borgernes/patienternes anonymitet.

 • At sikre rygestopenheder og Rygestopbasen mod dårlig forvaltningsskik herunder mod eventuelle klager fra borgere/patienter.

Sådan skal I indhente samtykke

 • "Information til deltagere på første kursusgang" og basisskemaet skal kopieres og uddeles til samtlige deltagere på første kursusdag.

 • Deltagerne skal have tid til at læse "Information til alle deltagere på første kursusgang" og basisskemaet igennem og stille jer spørgsmål.

 • Hvis deltageren ønsker det, kan han/hun give sit samtykke mundtligt til rådgiveren. Når en deltager har givet samtykke, skal han/hun udfylde basisskemaet.

 • "Informeret samtykke" kan godt være baseret på mundtlig information, men det er samtidig nødvendigt at give deltagerne den skriftlige information med hjem

En deltager kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage, og oplysningerne kan slettes. Dette sker ved henvendelse til Rygestopbasens sekretariat.

Alderskrav

I sundhedsvæsenet er man personlig myndig, når man er over 15 år. Hvis deltagere er over 15 år, skal de derfor selv give samtykke. Er deltagerne under 15 år, skal deres værge give samtykke.

Tavshedspligt

Alle rygestoprådgivere har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også alle andre, der har med dataindsamling at gøre (fx i forbindelse med opfølgning). Tavshedspligten gælder selvfølgelig også ansatte i Rygestopbasens sekretariat.

 

Opbevaring af data

Alle data til Rygestopbasen kan indsamles online, og der er intet krav om at opbevare papirkopier. Hvis der opbevares papirkopier, er det rygestopenhedens pligt at opbevare deltagernes oplysninger forsvarligt.  Det vil sige, at data skal opbevares, så de ikke kan komme til uvedkommendes kendskab. Lokaler eller opbevaringspladser, hvor data opbevares, skal være aflåst og kun personer, der er bemyndigede, må have adgang. 

Skemaer med CPR-nummer eller andre personfølsomme informationer må aldrig smides ud, men skal makuleres.

Hvis en enhed lukker

Hvis jeres enhed lukker, skal alle papirskemaer makuleres, som beskrevet ovenfor.

Lovgivning

Forvaltningsloven: § 27 og 28 (tavshedspligt og videregivelse af oplysninger)

Lov om behandling af personoplysninger: Indhentning af personoplysninger

Lov om patienters retsstilling: § 26 og 27 (videregivelse af helbredsoplysninger)

Sundhedsloven: § 43 og 44 (videregivelse af helbredsoplysninger)

Straffeloven: § 152b (apotekspersonalets tavshedspligt)

Hent retningslinjerne for indhentning af samtykke i en pdf-fil ved at klikke på ikonet nedenfor.

 

Information til deltagerne

 

Alle deltagerne skal have følgende informationsbrev og det udleverede basisskema på første kursusgang. Hvis der er spørgsmål til det udleverede materiale, kan det drøftes med rygestoprådgiveren. (Brevet er pt. under revidering)

 • Information til deltagere på første kursusgang

 

Hvis der er deltagere, der har svært ved at læse sig gennem informationsbrevet, kan rådgiveren i stedet bruge lidt tid på at gennemgå informationerne sammen med deltagerne, så de på den måde bliver informeret om Rygestopbasen.

Information om CPR-numre

Mangler du gode argumenter for, hvorfor deltagerne skal oplyse deres CPR-nr., så læs videre her.

Kliniske kvalitetsdatabaser registrerer CPR-nummer, fordi:

 1. CPR sikrer, at vi kan dokumentere, at databasen indeholder reelle rygestopforløb. Det vil sige, at der ikke bliver tastet data for personer, der ikke eksisterer.

 2. CPR muliggør, at vi kan hente informationer fra andre dele af sundhedsvæsnet. Dette er afgørende for, at databasens potentiale som kvalitetsudviklings- og forskningsredskab kan udnyttes.

Hvordan bruges CPR-numre i databasen?

 • Når Rygestopbasen eller din rådgiver trækker og  publicerer data, er det aldrig muligt at genkende de enkelte deltagere.

 • Dine personlige oplysninger bliver kun brugt i forbindelse med dokumentation af kurset, og når du efterfølgende bliver ringet op.

 • Kun din rådgiver og Rygestopbasens sekretariat har adgang til dine oplysninger.

 • De personer du giver oplysninger til (inklusiv Rygestopbasens sekretariat), har tavshedspligt.

 • Rygestopbasen er godkendt af datatilsynet.

Hvilke deltagere må registreres?

En deltager må KUN tastes ind i tastselv-miljøet, hvis han/hun:

 • har givet samtykke (samtykke skal ifølge loven gives frivilligt, specifikt og informeret)

 • oplyser fuldt CPR-nummer

 • ønsker at udfylde basisskemaet

Sådan giver deltagerne samtykke

Når deltageren ønsker at give samtykke til, at vedkommendes rygestopforløb må indgå i Rygestopbasen, skal han/hun:

 • give mundtligt samtykke til sin rådgiver.

 • oplyse CPR-nummer, der sikrer, at vi kan dokumentere, at databasen indeholder reelle forløb.

Hvis deltageren ikke ønsker at give samtykke

 • Vil det ikke få indflydelse på deltagerens kursusforløb.

 • Skal deltageren ikke udfylde nogen af Rygestopbasens skemaer.

 • Vil deltageren ikke have mulighed for at blive kontaktet efter kurset – fx ved opfølgningen 6 måneder efter rygestoppet.

Hvis deltageren fortryder samtykket

 • En deltager kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage, og oplysningerne kan slettes. Dette sker ved henvendelse til Rygestopbasens sekretariat.