top of page

Styregruppen vedtager den overordnede strategi og har den øverste beslutningskompetence. Strategien bygger bl.a. på input fra brugerne, der rådgiver om den daglige anvendelse af Rygestopbasen i rygestopenhederne via Brugergruppen. Disse input bliver kvalificeret af forskere, interesseorganisationer og sundhedsplanlæggere i den Rådgivende Gruppe. Desuden har Rygestopbasen tilknyttet en Forskergruppe, da Rygestopbasen leverer forskning på rygestopområdet.

Rygestopbasens sekretariat er placeret i Clinical Health Promotion Centre på Parker Instituttet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. I sekretariatet ligger den daglige beslutningskompetence og udvikling af Rygestopbasen. Sekretariatet sørger også for, at kommunikationen flyder mellem de forskellige grupper. 

organisationsdiagram.png

Rygestopbasen har haft skiftende finansiering siden opstarten. Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen samt Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har været med i hele perioden. Databasen er fysisk placeret i Region Hovedstaden sammen med de kliniske databaser og bliver serviceret herfra.

Du kan læse mere om Rygestopbasens organisering i pdf-filen og bl.a. se, hvem der bidrager til Rygestopbasens udvikling i forskellige grupper.

Rygestopbasen

Formålet med Rygestopbasen er at evaluere, kvalitetssikre og formidle effekten af stoptilbud med personlig kontakt samt at bidrage til, hvordan vi bedst kan hjælpe rygerne med at kvitte tobakken og nikotinen. Evalueringen af indsatsen er på den måde med til at kvalificere fremtidige rygestoptilbud. Rygestopbasen udgiver som en vigtig del af monitoreringen af stopindsatsen en national årsrapport. Samtidig lægger Rygestopbasen vægt på, at den enkelte kommune eller stopenhed kan bruge egne data til at kvalitetssikre indsatsen og monitorere udviklingen. Rygestopbasen leverer også tal til evalueringer på særlige indsatser fx til Sundhedsstyrelsen.

Rygestopbasen er et gratis at benytte for alle typer af stopenheder, der ønsker en ekstern evaluering og dokumentation af deres rygestopaktiviteter. Rygestopbasen bliver benyttet af stopenheder fra hele landet. De tilmeldte enheder er primært kommuner og apoteker. Derudover er der også tilmeldt afdelinger på sygehuse og private aktører. 

Organisering

Rygestopbasen startede i 2001 som et forskningsprojekt og i 2004 overgik forskningsdatabasen til at være en kvalitetsdatabase med en ny brugerorienteret organisation, hvor aktører på forskellige niveauer fortløbende bliver inddraget i udviklingen af Rygestopbasen.

bottom of page