Rapporter


Rygestopbasen udgiver løbende årsrapporter og regionsrapporter. Formålet med disse rapporter er at monitorere rygestopindsatsen over tid, så man sikrer sig, at rygestopenhederne når den rigtige målgruppe af rygere samt at indsatsen har den ønskede kvalitet og effekt. Som national database giver Rygestopbasen mulighed for både at evaluere egen indsats i forhold til kvalitetsmålene, og at måle sig i forhold til et nationalt niveau i rapporterne.

Rygestopbasens årsrapporter

Rygestopbasen udgiver årligt en rapport, der præsenterer effekten og omfanget af rygestopbehandlingen i Danmark. Årsrapporten giver et uddybende overblik over rygestopindsatsen for det pågældende år og opfølgningen på den. De forskellige rygestopenheder bliver i rapporten også rangeret i forhold til Rygestopbasens kvalitetsmål og landsgennemsnittet. Rygestopenhederne bliver fra år 2018 også rangeret efter absolutte tal i et nyt kapitel i årsrapporten. 

Da årsrapporten bl.a. følger op på effekten efter 6 måneder af rygestopindsatsen, vil årsrapporten altid indeholde oplysninger fra det foregående fulde kalenderår samt opfølgningen, der er foretaget langt ind i indeværende år. 

Her findes de seneste årsrapporter: 

       Rapporten blev udgivet den 26. november 2020 i forbindelse med Rygestopbasens temadag.

       Rapporten blev udgivet den 27. november 2019 i forbindelse med Rygestopbasens temadag.

Halvårsrapporter

Rygestopbasen udgiver som noget nyt en halvårlig rapport for alle aktiviteter i Danmark med opfølgning. Rapporten indeholder data fra aktiviteter, der er afholdt fra 1. januar til 30. juni med 6 måneders opfølgning. Rapporten opgør resultaterne på samme måde som de standardrapporter, Rygestopbasens rygestopenheder kan trække på deres egne data i Rygestopbasens tastselv-miljø. Rygestopenhederne får derved en ekstra mulighed for at sammenligne egne resultater direkte med de nationale resultater inden årsrapporten udkommer.  

        Halvårsrapporten er udgivet den 05.06.2020.

        Halvårsrapporten er udgivet den 24.06.2019.

Regionsrapporter

Rygestopbasen udgiver årligt regionsrapporter for hver af de fem regioner. Regionsrapporterne indeholder resultaterne på samtlige aktiviteter, der er foregået i regionen i den pågældende periode. Rapporten opgør resultaterne på samme måde som de standardrapporter, rygestopenheder kan trække på deres egne data i Rygestopbasens tastselv-miljø. Derved kan rygestopenhederne sammenligne egne resultater direkte med regionens resultater. 

        Regionsrapporter for 2019 med opfølgning i 2020 er udgivet den 16.12.2020.

        Regionsrapporter for 2018 med opfølgning i 2019 er udgivet den 18.12.2019.

        Regionsrapporter for 2017 med opfølgning i 2018 er udgivet den 20.12.2018.

Oversigt over rygestop i kommunerne

Rygestopbasen udgiver årligt sammen med Stoplinien og Kræftens Bekæmpelse en oversigt over antallet af borgere, der har benyttet sig af et rygestoptilbud. Du finder oversigten i pdf-filen. 

  • Oversigten over antallet af borgere, der har benyttet sig af et rygestoptilbud i 2019