top of page
  • Oversigten over antallet af borgere, der har benyttet sig af et rygestoptilbud i 2021 NY!

  • Oversigten over antallet af borgere, der har benyttet sig af et rygestoptilbud i 2020  

  • Oversigten over antallet af borgere, der har benyttet sig af et rygestoptilbud i 2019  

Rapporter


Rygestopbasen udgiver løbende årsrapporter og regionsrapporter. Formålet med disse rapporter er at monitorere rygestopindsatsen over tid, så man sikrer sig, at rygestopenhederne når den rigtige målgruppe af rygere samt at indsatsen har den ønskede kvalitet og effekt. Som national database giver Rygestopbasen mulighed for både at evaluere egen indsats i forhold til kvalitetsmålene, og at måle sig i forhold til et nationalt niveau i rapporterne.

Rygestopbasens årsrapporter

Rygestopbasen udgiver årligt en rapport, der præsenterer effekten og omfanget af rygestopbehandlingen i Danmark. Årsrapporten giver et uddybende overblik over rygestopindsatsen for det pågældende år og opfølgningen på den. De forskellige rygestopenheder bliver i rapporten også rangeret i forhold til Rygestopbasens kvalitetsmål og landsgennemsnittet. Rygestopenhederne bliver fra år 2018 også rangeret efter absolutte tal i et nyt kapitel i årsrapporten. 

Da årsrapporten bl.a. følger op på effekten efter 6 måneder af rygestopindsatsen, vil årsrapporten altid indeholde oplysninger fra det foregående fulde kalenderår samt opfølgningen, der er foretaget langt ind i indeværende år. 

Her findes de seneste årsrapporter: 

      Rapporten blev udgivet den 3. december 2021 i forbindelse med Rygestopbasens temadag.

Halvårsrapporter

Rygestopbasen udgiver som noget nyt halvårlige rapporter for alle aktiviteter i Danmark med opfølgning. Rapporterne bliver udgivet med både nationale og regionelle resultater. Rapporterne indeholder data fra aktiviteter, der er afholdt fra 1. januar til 30. juni med 6 måneders opfølgning. Rapporterne opgør resultaterne på samme måde som de standardrapporter, Rygestopbasens rygestopenheder kan trække på deres egne data i Rygestopbasens tastselv-miljø. Rygestopenhederne får derved en ekstra mulighed for at sammenligne egne resultater direkte med de nationale og regionelle resultater inden årsrapporten udkommer.  

       ​​Halvårsrapporten er udgivet den 22.06.2022

       ​​Halvårsrapporten er udgivet den 23.06.2022

Regionsrapporter

Rygestopbasen udgiver årligt regionsrapporter for hver af de fem regioner. Regionsrapporterne indeholder resultaterne på samtlige aktiviteter, der er foregået i regionen i den pågældende periode. Rapporten opgør resultaterne på samme måde som de standardrapporter, rygestopenheder kan trække på deres egne data i Rygestopbasens tastselv-miljø. Derved kan rygestopenhederne sammenligne egne resultater direkte med regionens resultater. 

        Regionsrapporter for 2020 med opfølgning i 2021 er udgivet den 31.12.2021.

        Regionsrapporter for 2019 med opfølgning i 2020 er udgivet den 16.12.2020.

Oversigt over rygestop i kommunerne

Rygestopbasen udgiver årligt sammen med Stoplinien og Kræftens Bekæmpelse en oversigt over antallet af borgere, der har benyttet sig af et rygestoptilbud. Du finder oversigterne i pdf-filerne.​​

bottom of page