top of page
indikator.png

Certifikater

Rygestopbasen uddeler hvert år certifikater til de rygestopenheder, som opfylder ét eller flere af Rygestopbasens kvalitetsmål. 

Certifikaterne udstedes for ét år, og de bliver uddelt en gang årligt i slutningen af hvert år. Certifikater, der uddeles i 2018, dækker rygestopaktiviteter med startdato i kalenderåret 2017 og med efterfølgende opfølgning i 2018.

Offentliggørelse af resultater

Hvert år offentliggøres resultater for hver kommune og rygestopenhed. Det sker på baggrund af følgende opfyldte inklusionskriterier for hver indikator:

  • Indikator 1: Der skal være registreret mindst 20 deltagere (basisskemaer).

  • Indikator 2: Mindst 20 deltagere skal have gennemført rygestopkurset.

  • Indikator 3-5: Af de deltagere, der har gennemført, skal der være fulgt op på mindst 50 %, og der skal være opfølgningsdata på mindst 20 deltagere.

Resultaterne offentliggøres i en årsrapport. På den måde kan de enkelte enheder eller kommuner sammenligne sine resultater med andre enheder og kommuner på tværs af landet.

Rygestopbasen som kvalitetsværktøj

 

Rygestopbasen er et værktøj til at forbedre kvaliteten i landets rygestopaktiviteter med henblik på, hvordan vi bedst kan hjælpe rygere med at blive røgfrie. Rygestopbasen er også et redskab til kvalitetsudvikling i den enkelte rygestopenhed, så det er muligt for enhederne at identificere, om de lever op til kvalitetsmålene i Rygestopbasen.

De fem kvalitetsmål

Rygestopbasen har fem indikatorer og for hver indikator, er der opstillet et kvalitetsmål. Formålet med indikatorerne og kvalitetsmålene er blandt andet, at rygestopenhederne hurtigt kan identificere de områder, hvor der er behov for forbedringer, således at de kan leve op til de fastsatte kvalitetsmål. Kvalitetsmålene kan også bruges til at forbedre eller fastholde resultaterne, alt efter om enhederne opfylder målene. Det overordnede mål er, at alle rygestoptilbud skal leve op til kvalitetsmålene.

bottom of page