top of page

Kurser 

Rygestopbasens kursusaktivitet er i høj grad flyttet til at være online. Flere rygestopenheder særligt fra kommunerne har således holdt et 'afdelingsmøde' med Rygestopbasen, hvor man sammen har kunnet gennemgå rollefordeling, brugerprofiler, indtastning af data, dataudtræk og i de hele taget stille aktuelle spørgsmål til Rygestopbasens sekretariat.

Der har været god tilbagemelding på, at afdelingen netop får styr på sammenhængene mellem de forskellige rådgivere, sundhedskonsulenter og ledere. Online-tilbuddet har også været tidsbesparende i forhold til transport og kan jo fint løses, uanset hvem der måtte være hjemsendt. Har jeres afdeling eller rygestopenhed derfor et behov for et samlet møde med National koordinator, Anne Sode Grønbæk, kan du kontakte Rygestopbasens sekretariat og gerne fortælle, hvilke ønsker til mødet, I har. Vi har først plads i kalenderen til at booke denne type møder i 2022. 

Om der kommer traditionelle kurser eller workshops i 2022, er endnu ikke planlagt. Vi satser dog fortsat på at afholde kurser, hvor eksisterende tobaksnetværk, kommuner eller andre aktører går sammen, står for værtsskab og tilmelding. Hvis du derfor har en konkret idé til et kursus eller gerne vil være vært, kan du kontakte Rygestopbasens sekretariat., Så ser vi, om det kan lade sig gøre at holde et kursus for netop jeres netværk.  

bottom of page