Kommunen

 

Københavns Kommune

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundhed og Forebyggelse, AFK

Randersgade 60

2100 København Ø

Tlf: 6124 0974

Stoplinien

Sundhedsforvaltningen

Folkesundhed København 

Sjællandsgade 40, byg. 1

2200 København N

Tlf: 3530 4515

Andre aktører

 

Danmarks Lungeforening

Strandboulevarden 49, B-8

2100 København Ø

Tlf: 4056 9089

København Kommune