top of page

Stoplinien tilbyder opfølgning og rådgivning

Alle enheder i Rygestopbasen har mulighed for, mod betaling, at få telefonisk opfølgning fra Stoplinien seks måneder efter deres rygestopaktiviteter. Mange kommuner har allerede meldt sig til denne ordning, hvilket sikrer en ensartet opfølgning af høj kvalitet udført af erfarne rygestoprådgivere.

Rådgivning

Når Stoplinien foretager en opfølgning, der registreres i Rygestopbasen, tilbydes borgerne derudover rådgivning af Stopliniens erfarne rygestoprådgivere. Tilbuddet om rådgivning indeholder:

 • Rådgivning til de rygere, som har tilbagefald

 • Tilbagefaldsforebyggende samtale til borgere, der har haft succes med rygestoppet

 • Mulighed for at blive henvist og tilmeldt til endnu et rygestoptilbud i bopælskommunen.

Informationen om, at Stoplinien ringer efter seks måneder, kan desuden give borgerne ekstra tryghed i rygestoppet, fordi de ved, de bliver tilbudt hjælp og støtte uden, at de selv skal række ud. Samtidig får borgerne i den opfølgende samtale en personlig oplevelse med at tale med Stoplinien, hvilket kan bane vejen for, at det bliver lettere selv at tage kontakt ved tilbagefald eller akut behov fremover

Hvad koster det?

Prisen er aktuelt, inkl. administration, 65 kr. pr. afsluttet opfølgning pr. deltager.

Yderligere information

Hvis du ønsker mere information eller er interesseret i en aftale, kan du kontakte Jo Jacobsen på telefon 51 62 60 56 eller skrive til stoplinien@sst.dk

Se en samlet oversigt over Stopliniens tilbud om opfølgning og rådgivning i pdf.-filen. 

Hjælp til indtastning og opfølgning

Rygestopbasen tilbyder hjælp til indtastning af skemaer

Det tager tid at taste data ind i Rygestopbasen, og det kan være en udfordring i en presset hverdag i rygestopenhederne. Derfor har alle enheder i Rygestopbasen mod betaling mulighed for at få tastet deres data ind af Rygestopbasens sekretariat.

Indtastning

For at benytte sig af tilbuddet om indtastning, skal der laves en skriftlig aftale med Rygestopbasens sekretariat. Aftalen indeholder følgende punkter:

 

 • Rygestopenheden sender digitalt via sikker mail, fysisk med kurér eller afleverer personligt en kopi af de registrerings-, basis- og opfølgningsskemaer, de ønsker indtastet, til Rygestopbasen.
   

 • Rygestopenheden har ansvar for at sende registrerings- og basisskemaer, så de er Rygestopbasen i hænde senest 4 måneder inden 6 måneders opfølgningsdagen. Dette gælder, når der ikke er en rygestopdato, og kursusafslutningen derfor fungerer som stopdato. Hvis kurset har en rygestopdato, skal skemaerne udfyldes og indsendes 3 måneder efter rygestopdatoen.
   

 • Rygestopbasen har ansvar for at indtaste de tilsendte registrerings-, basis- og opfølgningsskemaer i Rygestopbasens tastselv-miljø senest 2 måneder efter modtagelsen.
   

 • Rygestopenheden har ansvar for, at de tilsendte skemaer er udfyldt korrekt og ikke er mangelfulde. I modsat fald kontakter Rygestopbasen enheden med instruktion om, hvad der skal rettes. Efter modtagelsen af manglende information har Rygestopbasen på ny 2 måneder til at indtaste skemaerne.
   

 • Én gang årligt giver rygestopenheden et estimeret bud på, hvor mange skemaer Rygestopbasen kan forvente at skulle indtaste det pågældende år.

Hvad koster det? 

Pt. er prisen kr. 5,00 excl. moms pr. skema - uanset hvilket skema, der er tale om. Der tages højde for ændringer i prisen.

Yderligere information

Hvis du ønsker mere information eller er interesseret i en aftale, kan du kontakte Rygestopbasens sekretariat.

Se en samlet oversigt over hjælp til indtastning i en pdf-fil.  

bottom of page