Stoplinien tilbyder opfølgning og rådgivning

Alle enheder i Rygestopbasen har mulighed for at købe hjælp til opfølgningen efter 6 måneder for deres deltagere hos Stoplinien. Mange enheder har allerede tilmeldt denne ordning, hvilket sikrer en ensartet opfølgning af høj kvalitet udført af erfarne rygestoprådgivere.

Rådgivning

Når Stoplinien foretager en opfølgning, der registreres i Rygestopbasen, tilbydes borgerne rådgivning af erfarne rygestoprådgivere, som i det daglige er ansat ved Stoplinien. Rådgivningstilbuddet indeholder:

 • Rådgivning til de rygere, som har tilbagefald

 • Tilbagefaldsforebyggende samtale til borgere, der har haft succes med rygestoppet

 • Mulighed for at blive henvist og tilmeldt til et nyt rygestoptilbud

Stoplinien motiverer på den måde rygere til et nyt forsøg med rygestop og fastholder borgere, der er blevet røgfrie.

Stopliniens ydelse giver rygestopenheden mulighed for at informere om kontakt til borgere efter seks måneder - ikke bare som en registrering men derimod som en motiverende del af selve rygestopkurset. På den måde skabes tryghed og et delmål, som kan støtte stopprocessen. Derudover får borgerne kendskab til Stopliniens rådgivningstilbud og muligheden for selv at hente hjælp ved akut behov, da telefonen er åben mandag til torsdag fra kl. 10-20 og fredag fra kl. 10-16.

Hvad koster det?

Prisen er aktuelt, inkl. administration, 65 kr. pr. afsluttet opfølgning pr. deltager.

Yderligere information

Hvis du ønsker mere information eller er interesseret i en aftale, kan du kontakte Nina Krogh Larsen på telefon 51 62 60 56 eller skrive til stoplinien@sst.dk

Se en samlet oversigt over Stopliniens tilbud om opfølgning og rådgivning i pdf.-filen. 

Hjælp til indtastning og opfølgning

Rygestopbasen tilbyder hjælp til indtastning af skemaer

Det tager tid at taste data ind i Rygestopbasen, og det kan være en udfordring i en presset hverdag i rygestopenhederne. Derfor har alle enheder i Rygestopbasen mod betaling mulighed for at få tastet deres data ind af Rygestopbasens sekretariat.

Indtastning

For at benytte sig af tilbuddet om indtastning, skal der laves en skriftlig aftale med Rygestopbasens sekretariat. Aftalen indeholder følgende punkter:

 

 • Rygestopenheden sender digitalt via sikker mail, fysisk med kurér eller afleverer personligt en kopi af de registrerings-, basis- og opfølgningsskemaer, de ønsker indtastet, til Rygestopbasen.
   

 • Rygestopenheden har ansvar for at sende registrerings- og basisskemaer, så de er Rygestopbasen i hænde senest 4 måneder inden 6 måneders opfølgningsdagen. Dette gælder, når der ikke er en rygestopdato, og kursusafslutningen derfor fungerer som stopdato. Hvis kurset har en rygestopdato, skal skemaerne udfyldes og indsendes 3 måneder efter rygestopdatoen.
   

 • Rygestopbasen har ansvar for at indtaste de tilsendte registrerings-, basis- og opfølgningsskemaer i Rygestopbasens tastselv-miljø senest 2 måneder efter modtagelsen.
   

 • Rygestopenheden har ansvar for, at de tilsendte skemaer er udfyldt korrekt og ikke er mangelfulde. I modsat fald kontakter Rygestopbasen enheden med instruktion om, hvad der skal rettes. Efter modtagelsen af manglende information har Rygestopbasen på ny 2 måneder til at indtaste skemaerne.
   

 • Én gang årligt giver rygestopenheden et estimeret bud på, hvor mange skemaer Rygestopbasen kan forvente at skulle indtaste det pågældende år.

Hvad koster det? 

Pt. er prisen kr. 5,00 excl. moms pr. skema - uanset hvilket skema, der er tale om. Der tages højde for ændringer i prisen.

Yderligere information

Hvis du ønsker mere information eller er interesseret i en aftale, kan du kontakte Rygestopbasens sekretariat.

Se en samlet oversigt over hjælp til indtastning i en pdf-fil.  

Clinical Health Promotion Centre - Rygestopbasen

Bispebjerg & Frederiksberg Hospital • Parker Instituttet • Nordre Fasanvej 57-59, vej 8, indgang 19 • DK-2000 Frederiksberg

Tlf: +45 3816 3853 • E-mail: rygestopbasen.bispebjerg-frederiksberg-hospitaler@regionh.dk