Skemaer

Til højre finder du Rygestopbasens skemaer som skal benyttes for kurser med startdato fra den 1. juli 2017. Du kan frit udskrive skemaerne, kopiere dem og indtaste data via tastselv-miljøet.

Skemaerne bliver løbende tilpasset, så det bliver så nemt som muligt at indsamle de nødvendige data. Derfor er det en god idé at holde øje med, om skemaerne er blevet opdateret. Nye skemaer vil også blive annonceret i Rygestopbasens nyhedsbrev.

Nedenfor finder du de enkelte skemaer i rækkefølgen: 'Registreringsskema', 'Basisskema - udfyldes af rådgiver', 'Basisskema - udfyldes af deltager', 'Opfølgningsskema' og 'Årsag til manglende opfølgning'. Ved at holde musen hen over pdf-filerne kan du også se, hvilket skema de indeholder. 

         adobe                 adobe                 adobe                   adobe                   adobe

adobe

Alle skemaer
01-01-2018

Skulle der opstå tvivl omkring udfyldelse af skemaerne kan du finde en manual til Rygestopbasens skemaer her.

 

Ungeskemaer

I forbindelse med satspuljeprojektet ”Rygning – skod det nu” har Rygestopbasen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udarbejdet nye skemaer specifikt til unge rygere op til 25 år, og projektet kvalitetssikres nu gennem Rygestopbasen. Ungeskemaet findes ved at klikke på det nedenstående pdf-ikon. I tastselv-miljøet bliver skemaet automatisk aktiveret under kursustypen 'Xhale'.

 adobe

Læs mere om ”Rygning - skod det nu” på sundhedsstyrelses hjemmeside under: 

Sundhed & behandling / Puljer og projekter / 2012- 2015 / Bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge / Koncept

Ændringer over tid

01-01-2018:
Basisskemaet:
Muligheden for at afkrydse Storrygerpuljen under 'Har deltageren modtaget tilskud fra ...' er fjernet, da puljen er afsluttet.

01-07-2017:
Registreringsskemaet:
Spørgsmål 13 og 14 er flyttet til basisskemaet og skal besvares på individuelt niveau samt layout.
Basisskemaet:
Nyt basisskema, som skal udfyldes af rygestoprådgiveren er oprettet. Her besvares tidligere spørgsmål, som stod på deltagerens basisskema samt på registreringsskemaet. Spørgsmål om dampfrihed er indført samt om deltageren modtager tilskud til rygetrangsreducerende medicin fx fra kommunen. Deltagerens spørgeskema er nu renset for spørgsmål til rådgiveren. Brug af e-cigaretter er integreret i Fagerström samt layout.
Opfølgningsskema og Årsag til manglende opfølgning
: Spørgsmål om dampfrihed er integreret i skemaet samt angivelse af forbrug af e-cigaretter, hvis deltageren ryger samt layout.
                                                                                                                                                                                                                                                          

11-01-2016:
Registreringsskemaet: Tilføjelse af "Underenhed" under spørgsmål 1.

03-10-2012:
Registreringsskemaet: Der er foretages små ændringer i teksten i spørgsmål 8c, så den stemmer overens med teksten i tastselv miljøet.

29-11-2012:
Registreringsskemaet:
"Kom & Kvit" er blevet tilføjet under spørgsmål 8b. Der er kommet et nyt spørgsmål 8c "Er der anvendt supplerende former for kontakt". Derudover er designet ændret.
Basisskemaet:
"Kommunen / Stoplinien" er blevet tilføjet under spørgsmål 7. Derudover er designet ændret.
Opfølgningsskema og Årsag til manglende opfølgning
: Ændret design.

09-05-2011:
Basisskemaet: Afkrydsningsfeltet til information om samtykke i det grå instruktørfelt, er blevet ændret så afkrydsningen står til højre, og der er indsat mulighed for at afkrydse både Ja og Nej.
CPR-nr er flyttet op foran navn, så det stemmer overens med rækkefølgen for hvordan data skal indtastes i tastselv miljøet.

14-10-2010:
Registreringsskemaet: Ændret i hjælpeteksten til spørgsmål 12.
Basisskemaet: Underskriftsfeltet er blevet fjernet, og der er indsat et afkrydsningsfelt til information om samtykke i det grå instruktørfelt.

01-10-2008:
Alle skemaer (undtagen "Årsag til manglende opfølgning") har fået foretaget mindre formulerings- eller design ændringer.

27-05-2008:
Alle skemaer (undtagen "Årsag til manglende opfølgning") har fået en del ændringer i forbindelse med opdatering af tast-selv miljøet.

Du er her: Hjem Rygestopbasens skemaer