Skemaer

Til højre finder du Rygestopbasens skemaer. Du kan frit udskrive skemaerne, kopiere dem og indtaste data via tastselv-miljøet.

Skemaerne bliver løbende tilpasset, så det bliver så nemt som muligt at indsamle de nødvendige data. Derfor er det en god idé at holde øje med, om skemaerne er blevet opdateret. Nye skemaer vil også blive annonceret i Rygestopbasens nyhedsbrev.

Nedenfor finder du de enkelte skemaer i rækkefølgen: 'Registreringsskema', 'Basisskema - udfyldes af rådgiver', 'Basisskema - udfyldes af deltager', 'Opfølgningsskema' og 'Årsag til manglende opfølgning'. Ved at holde musen hen over pdf-filerne kan du også se, hvilket skema de indeholder. 

         adobe                 adobe                 adobe                   adobe                   adobe

adobe

Alle almindelige skemaer
01-01-2018

Du kan finde en manual til at udfylde Rygestopbasens skemaer her. Er du ny bruger eller er det lang tid siden, at du har udfyldt skemaer, vil vi anbefale dig at læse guiden, da den rummer mange informationer omkring sammenhænge mellem data og obs-punkter.

 

Ungeskemaer

Hvis rygestopenheden ønsker det, kan unge rygere op til 25 år benytte et skema, der er udviklet specifikt til unge. Skemaet kan tastes ind på samtlige typer af kurser - også på kurser, hvor andre deltagere udfylder det almindelige basisskema. For at registrere ungeskemaet, skal der sættes kryds i 'ungeskema' øverst på siden, hvor deltagerens personlige oplysninger tastes ind i Rygestopbasens tastselv-miljø. Nu vil det almindelige basisskema, så blive skiftet ud med et unge-skema, som så kan udfyldes og gemmes som altid.

Ungeskemaet findes ved at klikke på det nedenstående pdf-ikon. Manualen til at udfylde skemaet er integreret med manualen til det almindelige skema. Du finder manualen her.

 adobe

Hvis Xhale bliver anvendt som kursusmetode, skal samtlige deltagere udfylde et ungeskema. Dette kursus er netop målrettet unge op til 25 år. I tastselv-miljøet bliver skemaet automatisk aktiveret ved denne kursustype. Derfor kan man heller ikke taste almindelige skemaer ind. Skemaet blev i sin tid udarbejdet i forbindelse med satspuljeprojektet ”Rygning – skod det nu” i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om unge og rygning og Xhale på Sundhedsstyrelsens hjemmeside under:
Sundhed og livsstil >> Tobak >> Helbred og sygdom >> Unge og rygning

Ændringer over tid

11-06-2018:
Basisskemaet:
Muligheden for at afkrydse Storrygerpuljen under 'Har deltageren modtaget tilskud fra ...' er fjernet, da puljen er afsluttet. Denne opdatering er indført med tilbagevirkende kraft, så dette ikke kan gøres på kurser med startdato fra 01.01.2018 og frem.
Ungeskemaet:
Er nu muligt at bruge til indtastning til deltagere til 25 år på samtlige kurser og spørgsmål 6 på basis-ungeskemaet er flyttet om på side 2, så det stemmer overens med tastselv-miljøet.

01-07-2017:

Registreringsskemaet:
Spørgsmål 13 og 14 er flyttet til basisskemaet og skal besvares på individuelt niveau samt layout.
Basisskemaet:
Nyt basisskema, som skal udfyldes af rygestoprådgiveren er oprettet. Her besvares tidligere spørgsmål, som stod på deltagerens basisskema samt på registreringsskemaet. Spørgsmål om dampfrihed er indført samt om deltageren modtager tilskud til rygetrangsreducerende medicin fx fra kommunen. Deltagerens spørgeskema er nu renset for spørgsmål til rådgiveren. Brug af e-cigaretter er integreret i Fagerström samt layout.
Opfølgningsskema og Årsag til manglende opfølgning
: Spørgsmål om dampfrihed er integreret i skemaet samt angivelse af forbrug af e-cigaretter, hvis deltageren ryger samt layout.
                                                                                                                                                                                                                                                          

11-01-2016:
Registreringsskemaet: Tilføjelse af "Underenhed" under spørgsmål 1.

03-10-2012:
Registreringsskemaet: Der er foretages små ændringer i teksten i spørgsmål 8c, så den stemmer overens med teksten i tastselv miljøet.

29-11-2012:
Registreringsskemaet:
"Kom & Kvit" er blevet tilføjet under spørgsmål 8b. Der er kommet et nyt spørgsmål 8c "Er der anvendt supplerende former for kontakt". Derudover er designet ændret.
Basisskemaet:
"Kommunen / Stoplinien" er blevet tilføjet under spørgsmål 7. Derudover er designet ændret.
Opfølgningsskema og Årsag til manglende opfølgning
: Ændret design.

09-05-2011:
Basisskemaet: Afkrydsningsfeltet til information om samtykke i det grå instruktørfelt, er blevet ændret så afkrydsningen står til højre, og der er indsat mulighed for at afkrydse både Ja og Nej.
CPR-nr er flyttet op foran navn, så det stemmer overens med rækkefølgen for hvordan data skal indtastes i tastselv miljøet.

14-10-2010:
Registreringsskemaet: Ændret i hjælpeteksten til spørgsmål 12.
Basisskemaet: Underskriftsfeltet er blevet fjernet, og der er indsat et afkrydsningsfelt til information om samtykke i det grå instruktørfelt.

01-10-2008:
Alle skemaer (undtagen "Årsag til manglende opfølgning") har fået foretaget mindre formulerings- eller design ændringer.

27-05-2008:
Alle skemaer (undtagen "Årsag til manglende opfølgning") har fået en del ændringer i forbindelse med opdatering af tast-selv miljøet.

Du er her: Hjem Rygestopbasens skemaer