Rygestopbasen som kvalitetsværktøj

Rygestopbasen er et værktøj til at forbedre kvaliteten i landets rygestopaktiviteter med henblik på, hvordan vi bedst kan hjælpe rygere med at blive røgfrie. Rygestopbasen er også et redskab til kvalitetsudvikling i den enkelte rygestopenhed, så det er muligt for enhederne at identificere, om de lever op til kvalitetsmålene i Rygestopbasen.

De fem kvalitetsmål

Rygestopbasen har fem indikatorer og for hver indikator, er der opstillet et kvalitetsmål. Formålet med indikatorerne og kvalitetsmålene er blandt andet, at rygestopenhederne hurtigt kan identificere om de områder, hvor der er behov for forbedringer, således at de kan leve op til de fastsatte kvalitetsmål. Kvalitetsmålene kan også bruges til at forbedre eller fastholde resultaterne, alt efter om enhederne opfylder målene. Målet er, at alle rygestoptilbud skal leve op til kvalitetsmålene.

    Rygestopbasens fem indikatorer Kvalitetsmål  
  Indikator 1 Gennemført rygestopkursus
Andel af deltagere der har gennemført et rygestopkursus.
En deltager har gennemført et forløb, når han/hun har deltaget i minimum 75 % af kursusgangene.
80 %  
  Indikator 2 Røgfri ved kursets afslutning
Andel af de deltagere, der har gennemført kurset, som er røgfrie ved kursets afslutning.
80 %  
  Indikator 3 Opfølgningsrate
Andel af deltagere, der har gennemført kurset, hvor rådgiveren (eller en anden) har fulgt op eller forsøgt at følge op efter 6 måneder.
80 %  
  Indikator 4 Røgfri efter 6 måneder
Andel af de deltagere, der har gennemført kurset, som fortsat er røgfrie efter 6 måneder.
50 %  
  Indikator 5 Tilfredshed
Andel af de deltagere, der har gennemført kurset, der er tilfredse med kurset. En deltager, der har svaret 4-5 (på en skala fra 1-5), anses som tilfreds med kurset.
90 %  
         

Certifikater

Som led i Rygestopbasens virke uddeler vi certifikater til de rygestopenheder, som opfylder ét eller flere af Rygestopbasens kvalitetsmål.

Certifikaterne udstedes for ét år, og de bliver uddelt en gang årligt i slutningen af hvert år. Certifikater, der uddeles i 2016, dækker rygestopaktiviteter med startdato i kalenderåret 2015 og med efterfølgende opfølgning i 2016.

Offentliggørelse af resultater

Hvert år offentliggøres resultater for hver kommune og rygestopenhed, på baggrund af opfyldte inklusionskriterier for hver indikator:

  • Indikator 1: Der skal være registreret mindst 20 deltagere (basisskemaer).
  • Indikator 2: Mindst 20 deltagere skal have gennemført rygestopkurset.
  • Indikator 3-5: Af de deltagere, der har gennemført, skal der være fulgt op på mindst 50 %, og der skal være opfølgningsdata på mindst 20 deltagere.

Resultaterne offentliggøres i en årsrapport, der er tilgængelig her på hjemmesiden (Bibliotek > Udgivelser > Rapporter). På den måde kan de enkelte enheder eller kommuner sammenligne sine resultater med andre enheder og kommuner på tværs af landet.

 

Du er her: Hjem Om os Kvalitetsmål