Opdatering af skemaer og moduler i tastselv-miljøet

Rygestopbasen har opdateret spørgeskemaerne for bedre at kunne håndtere kommunale og nationale tilskud samt registrering af e-cigaretter. De nye spørgeskemaer er tilgængelige her.

Kurser med en startdato fra 01.07.2017 skal registreres på de nye skemaer. I uge 33 opdaterer Rygestopbasen tastselv-miljøet, så de nye kursusskemaer kan indtastes i tastselv-miljøet derfra. Kurser med en startdato tidligere end 01.07.2017 skal fortsat tastes med det gamle spørgeskema, og i tastselv-miljøet vil spørgsmålene automatisk tilpasse sig til det gamle skema, når kursusstartdatoen ligger før den 01.07.2017.

Hvad er nyt på spørgeskemaet? Den væsentligste forskel fra de tidligere skemaer er, at nogle af spørgsmålene, som rygestoprådgiveren besvarer, er rykket ind på et ark for sig selv. Spørgsmål 13 om udlevering af rygetrangsreducerende medicin og spørgsmål 14 om deltagerbetaling fra det gamle registreringsskema, som før blev besvaret for hele kurset, skal nu besvares for hver enkelt deltager på et basisskema. Besvarelsen om informeret samtykke, antal gange deltageren er fremmødt og røgfrihed ved afslutning af kurset kan du finde på samme side. Ved sidstnævnte gives der nu mulighed for både at svare på røgfrihed for tobak og dampfri for e-cigaretter.

Nederst på den nye side er der kommet et ekstra spørgsmål, som fremadrettet skal besvares: Her bliver der spurgt til, om deltageren er med i eller modtager tilskud til rygestopmedicin fra kommunen eller Storrygerpuljen. Det er derfor vigtigt, at særligt de enhedsansvarlige klæder rygestoprådgiverne på til at vide, hvilke projekter, deltagerne evt. indgår i eller får støtte fra. Hvis deltageren får kommunalt tilskud til rygestopmedicin, skal det udfyldes, hvor mange kroner, der er uddelt kuponer og medicin for.

Deltagerne i Storrygerpuljen skal fremadrettet have en markering i dette spørgsmål. Allerede indtastede deltagere og afsluttede kurser, skal der ikke registreres yderligere på. Data fra dem bliver trukket på anden vis.

I forbindelse med opdateringen af spørgeskemaerne og tastselv-miljøet har vi opdateret manualen til, hvordan man udfylder spørgeskemaerne. I manualen præciserer vi nogle registreringer og forklarer nye spørgsmål. Derfor råder vi alle, der har en brugerprofil på Rygetopbasens system til at læse manualen igennem med det nye spørgeskema ved siden af - også selvom du har lang erfaring med indtastningen i Rygestopbasen. Du kan finde manualen via dette link.

28.06.2017

Dato på Rygestopbasens temadag 2017

Rygestopbasens årlige temadag bliver næste gang afholdt den 28. november 2017 i auditoriet på Bispebjerg Hospital.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen!

Programmet for dagen samt tilmelding kommer senere på året.

07.06.2017

Bevilling for 2017

Den 20. april 2017 fik Rygestopbasen bevilliget penge fra Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen til årets mange aktiviteter. Rygestopbasens kan dermed fortsat støtte op om rygestopenhedernes arbejde med at monitorere, kvalitetssikre og dokumentere rygestopindsatsen.

I bevillingen lægger Sundhedsstyrelsen vægt på, at årets planlagte aktiviteter "ligger i fin forlængelse af aktiviteterne i 2016, og mange af dem er baseret på erfaringer og efterspørgsel fra brugerne".

I år 2017 vil Rygestopbasen have særligt fokus på at forbedre brugerfladen, kompetenceudvikling for brugere og samarbejdspartnere samt formidling af resultater fra Rygestopbasen.

20.04.2017

 

Du er her: Hjem Nyheder