Registrering af Kom & Kvitkom_og_kvit_logo


Kom & Kvit er et fleksibelt rygestopforløb, der giver den enkelte borger mulighed for at bestemme, hvordan deres kursus skal tilrettelægges. Derfor skal disse kurser registreres på en lidt anden måde end normalt i Rygestopbasens tastselv-miljø.

Der skal oprettes ét registreringsskema og ét basisskema per deltager (i stedet for ét registreringsskema per kursus).

Sådan registreres Kom & Kvit

Under punkt 8a på registreringsskemaet sættes kryds i "Gruppeforløb",
og i punkt 8b afkrydses "Kom & Kvit", som vist i billedet til højre for. Spg8b

Når der i tastselv-miljøet sættes hak i ’Kom & Kvit’, vil det ikke længere være muligt at udfylde punkt 10 og 11 i registreringsskemaet. Årsagen er, at det ikke giver mening at tale om antal deltagere og antal kursusgange i forbindelse med et Kom & Kvit-forløb.

Basisskemaet udfyldes på almindelig vis.

Gennemførsel af Kom & Kvit

Rygestopbasens definition på gennemførsel af et Kom & Kvit-forløb er 4 mødegange, der er i overensstemmelse med Kræftens Bekæmpelses definition på gennemførsel af Kom & Kvit-forløb.

Den indledende samtale tæller som et møde, såfremt mødet indeholder rådgivning. Hvis det indledende møde udelukkende er et visitationsmøde, tæller dette ikke som et reelt møde. I sådanne tilfælde har en deltager gennemført et Kom & Kvit-forløb ved 4 fremmøder udover det indledende visitationsmøde. 

Afslutning af Kom & Kvit

Den fleksible struktur i Kom & Kvit betyder, at deltagerne kan vælge at følge forløbet i deres eget tempo. Det resulterer ofte i længerevarende kurser.

Hvis et kursus ikke har en planlagt rygestopdato, anbefaler Kræftens Bekæmpelse og Rygestopbasen, at et forløb betragtes som afsluttet, hvis deltageren ikke møder op i 2 måneder. Vender deltageren tilbage herefter på et senere tidspunkt, udfyldes skemaerne på ny.

Hvis et kursus derimod har en planlagt rygestopdato, skal kurset afsluttes inden for 3 måneder, uanset om deltageren deltager i kurset ud over denne periode. Grunden er, at deltagerne i Rygestopbasen skal kunne følges op 6 måneder (+ - 1 måned) efter rygestopdatoen. For at deltagerne bliver vist i opfølgningsbilledet, skal kurset være registreret og afsluttet. Dette gælder i øvrigt for samtlige kurser, der registreres i Rygestopbasen.

 

Læs mere om konceptet på: www.komogkvit.dk

Du er her: Hjem For enhederne Manualer Registrering af Kom & Kvit