Samarbejdsaftale

Du kan her læse indholdet af den samarbejdsaftale der skal indgås med Rygestopbasen inden en rygestopenhed kan deltage i projektet.
Hvis du ønsker at tilmelde en enhed skal du blot udfylde formularen "Bestil informationspakke", så sender vi en informationspakke inklusiv samarbejdsaftalen til jeres enhed. Det er ikke muligt at anvende nedenstående aftale.


Aftale mellem Rygestopbasen og deltagende rygestopenheder

Følgende samarbejdsaftale indgås mellem Rygestopbasen og denne rygestopenhed:

Navn på enhed: ________________________________________
Kontaktperson: ________________________________________
Institution: ________________________________________
Afdeling: ________________________________________
Adresse: ________________________________________
Postnr. + By: ________________________________________
Region. + Kommune: ________________________________________
Tlf.nr.: ________________________________________
E-mail: ________________________________________

Aftalen træder i kraft så snart begge parter har underskrevet, og aftalen er ikke tidsbegrænset.

Aftalen kan opsiges skriftligt af en af parterne med 3 måneders varsel fra den 1. i måneden.

Aftaler vedrørende allerede leverede data kan ikke opsiges.

Forpligtelser gældende for rygestopenheden:

Rygestopenheden forpligter sig til at inkludere alle deltagere i organiserede rygestoptilbud ved rygestopenheden. En deltager er en, der har deltaget i blot ét møde.
Rygestopenheden forpligter sig til at udlevere brevet ”Information til deltagere” til alle, der deltager i rygestoptilbud. Kun deltagere der har givet deres mundtlige samtykke og oplyst CPR-nr, må registreres i databasen.
Rygestopenheden forpligter sig til at gennemføre systematisk telefonisk opfølgning på alle deltagere efter 6 måneder, i henhold til ”Retningslinjerne for opfølgning i Rygestopbasen”.
Rygestopenheden forpligter sig til at udfylde Rygestopbasens standardskemaer: et registreringsskema per kursusforløb samt et basisskema og opfølgningsskema for hver deltager i et rygestopforløb.
Rygestopenhederne overlader retten til bearbejdning, anvendelse, afrapportering og publicering af de samlede data til Rygestopbasen.
De enkelte rygestopenheder kan anvende egne data i egne publikationer i diverse bevillingsansøgninger samt i afrapporteringer til lokale bevillingshavere / deltagere / interessenter
Rygestopenheden giver tilladelse til at resultater må offentliggøres på Rygestopbasens hjemmeside og i rapporter, således at rygestopenhedens navn fremgår sammen med resultaterne.
   
Forpligtelser gældende for Rygestopbasen:
Rygestopbasen forpligter sig til at levere udtræk til den enkelte rygestopenhed af dennes egne rådata efter behov.
Rygestopbasen forpligter sig til løbende at levere tekniske standardrapporter med nøgledata på udvalgte indikatorer. Hver rygestopenhed vil kunne sammenholde egne data med landsgennemsnittet.
Rygestopbasen forpligter sig til, at udarbejde en årsrapport over resultater af de indberetninger, der er registreret i databasen.
Rygestopbasen forpligter sig til at sikre, at de enkelte deltagere ikke kan identificeres i afrapporteringen.

Den enkelte enhed skal anvende de standardiserede skemaer: registreringsskema, basisskema, opfølgningsskema og ”Årsag til manglende opfølgning”, som kan hentes på Rygestopbasens hjemmeside (www.rygestopbasen.dk).

Supplerende skemaer kan anvendes til eget brug. Disse vil dog ikke blive registreret eller bearbejdet i Rygestopbasen.

Hvis Rygestopbasen overgår til et andet regi, vil data blive overført hertil.

Det forventes, at rygestopenheden er bekendt med oplysningerne om Rygestopbasen, som er beskrevet i det vedlagte informationsmateriale (se bilagsliste).

For den deltagende rygestopenhed:


__________________________________ Dato: ____________

For Rygestopbasen:


__________________________________ Dato: ____________


Bilag:

Du er her: Hjem For enhederne Administration Samarbejdsaftale