Rygestopbasens forskning

Udover, at registrering af rygestopforløb i Rygestopbasen medfører en masse relevante data med et stort potentiale i forhold til kvalitetsudvikling, har Rygestopbasen også et stort potentiale som forskningsredskab.

I de seneste år har vi derfor intensiveret indsatsen på forskningsområdet, og vi forventer, at publicere flere videnskabelige artikler i nærmeste fremtid. Rygestopbasen er et unikt værktøj, og det er blot 9 ud af 33 adspurgte lande i Europa der har en eller anden form for rygestopdatabase. Danmark og Skotland ligger i front, og er de databaser, der har gjort mest ud af at udvikle og implementere procedurer til at sikre en høj datakvalitet og brugervenlighed. Begge lande har et meget veludviklet online system.

Databaserne i Danmark og Skotland er unikke ved, at rygestopenhederne selv har mulighed for at trække egne data og rapporter.

Kilde: L. Rindel. Kortlægning og vurdering af eksisterende kliniske rygestopdatabaser i Europa, 2009.

Videnskabelige artikler baseret på data fra Rygestopbasen

Nedenstående videnskabelige artikler er publiceret baseret på data fra Rygestopbasen. Du kan hente de originale artikler ved et trykke på ikonet, eller du kan læse et dansk resumé af artiklerne ved at klikke ind på de enkelte artikler. 

År Artikel Dansk resumé
2018 Effekten af standardprogrammet for rygestop for rygere med eller uden alvorlige psykiske sygdomme. Et dansk kohortestudie.
2017

Effektivitet af Guld Standard Programmet sammenlignet med andre rygestopkurser i Danmark: et kohortestudie
2016

Anbefalinger i processen hen mod endelig afvikling af tobak fra international workshop
2016

Rygestopbasen
2015

 Gravide rygere: Potentiale for forbedring af intervention
2013

Guld Standard Programmer for storrygere i real-life
2013

Effekten af Guld Standard Programmer (GSP) for rygestop hos gravide og ikke-gravide kvinder
2012

Gennemførelsens betydning for rygestopraten: Befolkningsundersøgelse i Danmark
2012 Guld Standard Programmer: rygestopinterventioner for marginaliserede rygere er effektive i "real-life"
2012 Rygestopinterventionsaktiviteter og -udfald før, under og efter kommunalreformen
2011   Potentialet i rygestopprogrammer og rygeforbud i offentlige rum: En sammenligning af gevinst i levetid
og omkostningseffektivitet

2007

  Rygestopinterventioners effektivitet i Danmark
2006   Omkostningseffektiviteten af danske rygestopinterventioner. En analyse af sub-grupper baseret på data
fra Rygestopbasen

 

 

Du er her: Hjem Bibliotek Forskning