top of page

Hvem registrerer i Rygestopbasen

Næsten samtlige af landets kommuner har en aftale med Rygestopbasen: 95 ud af 98 kommuner. I mange kommuner holder apoteker rygestopkurser og registerer også deltagere i kommunens enhed. Andre aktører registrerer også i Rygestopbasen. Det er fx både private rygestoprådgiverfirmaer, foreninger og sygehuse. 

På Danmarkskort kan du se, hvilke kommuner der har en aftale. De blå kommuner angiver de kommuner, hvor der er mindst ét rygestopbud tilmeldt Rygestopbasen - uanset udbyder. De sorte kommuner angiver kommuner, hvor der ikke eksisterer et kvalitetssikret rygestoptilbud.

Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

bottom of page