top of page

Brug af data

 

Rygestopbasen lægger vægt på, at rygestopenhederne selv kan bruge deres egne data til løbende at monitorere og kvalitessikre rygestopindsatsen.

Rygestopbasen har derfor i de seneste år investeret i at gøre data mere tilgængelig og lave guides til tolkningen af data.

 

I tastselv-miljøet kan brugere, der er enhedsansvarlige trække tre forskellige rapporter; kursusrapport, deltagerapport og indikatorrapport. Ved træk af rapporter, kan man filtrere på flere parametre fx underenhed, dato, køn og type af rygestoptilbud og få adgang til en forudfyldt rapport.

Tre standardrapporter

I tastselv-miljøet er der mulighed for at trække tre forskellige rapporter:

  • Kursusrapporten, som knytter sig til registreringsskemaet og altså giver overblik over data som: antal kurser, metode, målgruppe osv.

  • Deltagerrapporten, som knytter sig til basisskemaet og giver overblik over data som gennemsnitsalder, fagerström score, antal pakkeår, dagligt forbrug, typer af nikotinsubstitution osv.

  • Indikatorrapporten, som viser enhedens data i forhold til Rygestopbasens fem indikatorer med tilhørende kvalitetsmål.

Rådata

I tastselv-miljøet kan den enhedsansvarlige trække rådata fra sin egen enhed. Excell-filerne, der kan hentes indeholder data fra henholdsvis registreringsskemaet, basisskemaet, opfølgningsskemaet.

Derudover har den enhedsansvarlige adgang til et samlet rådataark, hvor oplysninger fra de tre standardark indgår. Det giver mulighed for at analysere på udviklingen for den enkelte deltager fra kursusstart til 6 måneders opfølgningen. Det er fx muligt at filtrere sig frem til at se sammenhængen mellem røgfriheden efter kursusafslutning og ved opfølgningen efter 6 måneder.

Guides til fortolkning af rapporter

 

For at forstå standardrapporterne rigtigt og dermed også bruge resultaterne rigtigt, har Rygestopbasen udviklet guides til rapporterne, der kan trækkes i tastselv-miljøet.

Formålet er at give brugeren et overblik over, hvordan en indikatorrapport, kursusrapport og deltagerrapport fra Rygestopbasens tastselv-miljø skal fortolkes. De viser samtidig, hvordan resultaterne er beregnet. 

  • Guide til fortolkning af kursusrapport

  • Guide til fortolkning af deltagerapport

  • Guide til fortolkning af indikatorrapport

Læsning af rådata

Her kan du finde hjælp til at læse de rådatafiler, som den enhedsansvarlige kan hente i Rygestopbasens tastselv-miljø. 

Nedenstående spiseseddel er udarbejdet til at forstå koderne i rådata i de 4 typer skemaer; registreringsskemaet, basisskemaet, opfølgningsskemaet og det samlede rådataark.

Vi anbefaler, at du læser introen i spisesedlen, inden brug af spisesedlen til analyser. Vi anbefaler også, at du altid downloader en ny spiseseddel fra vores hjemmeside, inden du behandler data, idet denne fil løbende opdateres.

  • Spiseseddel til læsning af rådata

 

 

God fornøjelse med at få mere ud af data fra Rygestopbasen!

Dataadgang

Specielt i forbindelse med kommunernes samarbejde med fx apotekerne, har en del kommuner brug for at få adgang til apotekernes data. For at vi kan give det, skal vi have en accept fra det apotek, der skal give kommunen adgang.

For at gøre det så nemt som muligt, har vi udarbejdet en samtykkeskrivelse, som kommunen kan hente nedenfor, udskrive og udfylde. Herefter skal kommunen sende den til det apotek, de gerne vil have adgang til. Apoteket skal skrive den under og sende den til Rygestopbasens sekretariat, hvorefter vi giver kommunen adgang til apotektes data.

Samtykkeskrivelse kan selvfølgelig bruges af alle - og ikke kun af kommuner og apoteker.

  • Samtykke om dataadgang

bottom of page