Rygestopbasens tastselv-miljø kører igen!

Nu er adgangen til Rygestopbasens tastselv-miljø igen etableret. Databasen er i normal drift, og brugere kan logge ind igen. 

Nedbruddet på serveren skyldtes en strømafbrydelse i et af Region Hovedstadens datacentre den 18. august 2022. Regionens IT-folk har arbejdet hele dagen på at løse det medfølgende nedbrud på serveren, og kl. 16.50 samme dag var adgangen igen etableret. 

Velkommen til Rygestopbasen

Formålet med Rygestopbasen er at evaluere, kvalitetssikre og formidle effekten af rygestoptilbud med personlig kontakt samt at bidrage til, hvordan vi bedst kan hjælpe rygerne med at kvitte tobakken. Evalueringen af indsatsen er på den måde med til at kvalificere fremtidige rygestoptilbud.

 

Rygestopbasen udgiver som en vigtig del af monitoreringen af rygestopindsatsen en national årsrapport. Samtidig lægger Rygestopbasen vægt på, at den enkelte kommune eller rygestopenhed kan bruge egne data til at kvalitetssikre indsatsen og monitorere udviklingen. Rygestopbasen leverer også tal til evalueringer på særlige indsatser fx til Sundhedsstyrelsen.

Er du blevet lukket ude af tastselv?

Er din brugerprofil blevet lukket ned efter for mange forsøg på login, skal du kontakte den enhedsansvarlige i din rygestopenhed, som kan låse den op igen.

Den enhedsansvarlige kan få hjælp til opgaven i guiden på side 12 under afsnit 12 her.

NY!
Resultater for første halvår 2021 med opfølgning for hele Danmark

Forside halvårsrapport Danmark 2022.jpg

Rapporten viser, at antallet er deltagere er gået ned i første halvår 2021 fra første halvår 2020.

Du kan finde rapporten her!

English website

To view the English website of Rygestopbasen

(The Smoking Cessation Database), click here.