Skemaer

Nedenfor finder du Rygestopbasens skemaer. Du kan frit udskrive skemaerne, kopiere dem og indtaste data via tast-selv miljøet.

Skemaerne bliver løbende tilpasset, så det bliver så nemt som muligt at indsamle de nødvendige data. Derfor er det en god ide, ind i mellem at holde øje med om skemaerne er blevet opdateret.

Skemaerne er både lagt ud i én samlet fil med alle skemaer samt enkeltvis (hold cursoren på nedenstående pdf-ikoner for at se navnet på de enkelte skemaer).

adobeadobeadobeadobe

adobe

Alle skemaer
03-10-2012

Ungeskemaer

I forbindelse med satspuljeprojektet ”Rygning – skod det nu” har Rygestopbasen i samarbejde med Sundhedstyrelsen udarbejdet nye skemaer specifikt til unge rygere mellem 15-25 år, og projektet kvalitetssikres nu gennem Rygestopbasen. Skemaerne kan også benyttes til andre programmer end ”Rygning-skod det nu” og kan rekvireres af rygestopudbydere, som arbejder med de unge rygere. 

Kontakt Rygestopbasens sekretariat hvis du ønsker at bruge skemaerne. Skemaerne har fået tilføjet særlige spørgsmål og svarkategorier, som er relevante for unge rygere og vi har tilsvarende fjernet irrelevante svarmuligheder. Herudover har vi justeret ordlyden, således den i højere grad er tilpasset en yngre målgruppe. Læs mere om ”Rygning - skod det nu” på sundhedsstyrelses hjemmeside under: 

Sundhed & behandling / Puljer og projekter / 2012- 2015 / Bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge / Koncept

Ændringer over tid

03-10-2012:
Registreringsskemaet: Der er foretages små ændringer i teksten i spørgsmål 8c, så den stemmer overens med teksten i tastselv miljøet.

29-11-2012:
Registreringsskemaet:
"Kom & Kvit" er blevet tilføjet under spørgsmål 8b. Der er kommet et nyt spørgsmål 8c "Er der anvendt supplerende former for kontakt". Derudover er designet ændret.
Basisskemaet:
"Kommunen / STOPLINIEN" er blevet tilføjet under spørgsmål 7. Derudover er designet ændret.
Opfølgningsskema og Årsag til manglende opfølgning
: Ændret design.

09-05-2011:
Basisskemaet: Afkrydsningsfeltet til information om samtykke i det grå instruktørfelt, er blevet ændret så afkrydsningen står til højre, og der er indsat mulighed for at afkrydse både Ja og Nej.
CPR-nr er flyttet op foran navn, så det stemmer overens med rækkefølgen for hvordan data skal indtastes i tastselv miljøet.

14-10-2010:
Registreringsskemaet: Ændret i hjælpeteksten til spørgsmål 12.
Basisskemaet: Underskriftsfeltet er blevet fjernet, og der er indsat et afkrydsningsfelt til information om samtykke i det grå instruktørfelt.

01-10-2008:
Alle skemaer (undtagen "Årsag til manglende opfølgning") har fået foretaget mindre formulerings- eller design ændringer.

27-05-2008:
Alle skemaer (undtagen "Årsag til manglende opfølgning") har fået en del ændringer i forbindelse med opdatering af tast-selv miljøet.

Du er her: Hjem Rygestopbasens skemaer