Skemaer

Til højre finder du Rygestopbasens skemaer. Du kan frit udskrive skemaerne, kopiere dem og indtaste data via tast-selv miljøet.

Skemaerne bliver løbende tilpasset, så det bliver så nemt som muligt at indsamle de nødvendige data.Derfor er det en god ide, ind i mellem at holde øje med om skemaerne er blevet opdateret. Nye skemaer vil også blive annonceret i Rygestopbasens nyhedsbrev.

 

adobe

Alle skemaer
11-01-2016

Ungeskemaer

I forbindelse med satspuljeprojektet ”Rygning – skod det nu” har Rygestopbasen i samarbejde med Sundhedstyrelsen udarbejdet nye skemaer specifikt til unge rygere mellem 15-25 år, og projektet kvalitetssikres nu gennem Rygestopbasen. Ungeskemaet findes ved at klikke på det nedenstående pdf-ikon. I tast-selv-miljøet bliver skemaet automatisk aktiveret under kursustypen 'Xhale'.

 adobe

Læs mere om ”Rygning - skod det nu” på sundhedsstyrelses hjemmeside under: 

Sundhed & behandling / Puljer og projekter / 2012- 2015 / Bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge / Koncept

Ændringer over tid

11-01-2016:
Registreringsskemaet: Tilføjelse af "Underenhed" under spørgsmål 1.

03-10-2012:
Registreringsskemaet: Der er foretages små ændringer i teksten i spørgsmål 8c, så den stemmer overens med teksten i tastselv miljøet.

29-11-2012:
Registreringsskemaet:
"Kom & Kvit" er blevet tilføjet under spørgsmål 8b. Der er kommet et nyt spørgsmål 8c "Er der anvendt supplerende former for kontakt". Derudover er designet ændret.
Basisskemaet:
"Kommunen / Stoplinien" er blevet tilføjet under spørgsmål 7. Derudover er designet ændret.
Opfølgningsskema og Årsag til manglende opfølgning
: Ændret design.

09-05-2011:
Basisskemaet: Afkrydsningsfeltet til information om samtykke i det grå instruktørfelt, er blevet ændret så afkrydsningen står til højre, og der er indsat mulighed for at afkrydse både Ja og Nej.
CPR-nr er flyttet op foran navn, så det stemmer overens med rækkefølgen for hvordan data skal indtastes i tastselv miljøet.

14-10-2010:
Registreringsskemaet: Ændret i hjælpeteksten til spørgsmål 12.
Basisskemaet: Underskriftsfeltet er blevet fjernet, og der er indsat et afkrydsningsfelt til information om samtykke i det grå instruktørfelt.

01-10-2008:
Alle skemaer (undtagen "Årsag til manglende opfølgning") har fået foretaget mindre formulerings- eller design ændringer.

27-05-2008:
Alle skemaer (undtagen "Årsag til manglende opfølgning") har fået en del ændringer i forbindelse med opdatering af tast-selv miljøet.

Du er her: Hjem Rygestopbasens skemaer