08.06.2017:

Opdater browseren i tastselv-miljøet eller clear cache

Rygestopbasen har lige kørt en større opdatering i drift i tastselv-miljøet. Det kan skabe udfordringer i browseren. Generelt er browsere indstillede til at huske detaljer på hjemmesider. Efter en opdatering husker browseren derfor den gamle version af siden. 

Løsningen er at klikke på Ctrl+F5 for at opdatere siden. Hvis udfordringer fortsat opleves, skal du cleare cachen. Find vejledning til dette ved at google navnet på din browser (fx Google Chrome) og skrive 'clear cache'.

Disse udfordringer er relateret til browserne og kan ikke løses fra Rygestopbasens side.

Temadag 2017

Rygestopbasens årlige temadag bliver næste gang afholdt den 28. november 2017 i auditoriet på Bispebjerg Hospital.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen!

Programmet for dagen samt tilmelding kommer senere på året.

Bevilling for 2017

Den 20. april 2017 fik Rygestopbasen bevilliget penge fra Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen til årets mange aktiviteter.

Rygestopbasens kan dermed fortsat støtte op om rygestopenhedernes arbejde med at monitorere, kvalitetssikre og dokumentere rygestopindsatsen.

I bevillingen lægger Sundhedsstyrelsen vægt på, at årets planlagte aktiviteter "ligger i fin forlængelse af aktiviteterne i 2016, og mange af dem er baseret på erfaringer og efterspørgsel fra brugerne".


I år 2017 vil Rygestopbasen have særligt fokus på at forbedre brugerfladen, kompetenceudvikling for brugere og samarbejdspartnere samt formidling af resultater fra Rygestopbasen.

Kend effekten af dine rygestopaktiviteter!

Rygestopbasen er et tilbud til dig, der ønsker at få en ekstern dokumentation og evaluering af dine rygestopaktiviteter.

Rygestopbasen giver dig en unik mulighed for at sammenligne dine resultater med andre enheder i hele landet. Formålet med Rygestopbasen er at finde frem til, hvordan vi bedst kan hjælpe rygerne med at kvitte tobakken.

 

Det er gratis at tilmelde sig Rygestopbasen. Du kan tilmelde din rygestopenhed her!

 

Klik på kortet og se, hvilke rygestopudbydere, der benytter Rygestopbasen.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sekretariatet har åbent for telefonisk henvendelse:

 

Mandag kl. 9.00-11.30

 

Onsdag og torsdag kl. 12.30-14.30

 

på tlf: +45 3816 3853

 

Du kan altid sende en e-mail:

info@rygestopbasen.dk

 

E-mails vil blive besvaret løbende. Hvis du ønsker at blive ringet op, gør vi det hurtigst muligt - også uden for sekretariatets telefoniske åbningstid.

Du er her: Hjem